Köp Psilocybin online

$14.00 - $128.00

Fast & Secure Shipping Available

Psilocybin är en naturligt förekommande psykedelisk prodrogförening som produceras av mer än 200 arter av svampar, gemensamt kända som psilocybin svampar.
Gatunamn: Det är en av de mest kända substanserna i Sverige.

Psilocybin är ett välkänt, naturligt förekommande psykedeliskt ämne som finns i svampar som ofta kallas magiska svampar. Detta ämne har ett brett spektrum av psykoaktiva egenskaper, vilket gör det till en av de mest populära rekreationsdrogerna i världen.

VAD ÄR PSILOCYBIN SVAMP MIKRODOSERING?

Köp Psilocybin Mikrodosering är att konsumera subperceptuella mängder av psykedeliska ämnen, som LSD eller psilocybin svamp.

Subperceptuell innebär att effekterna är subtila men kan ha ett märkbart inflytande på ditt liv.

Vanligtvis integrerar individer subperceptuella doser i sin veckovisa rutin. De som använder mikrodoser rapporterar ofta om högre kreativitet, mer energi, ökat fokus och förbättrad relationsförmåga.

Många människor mikrodoserar för att behandla depression eller ångest, med ofta anmärkningsvärda resultat.

Vissa entusiaster rapporterar också att mikrodoser hjälper till att öka den andliga medvetenheten och förbättra alla fem sinnen.

MIKRODOSERINGENS HISTORIA

Även om den moderna historien om psykedeliska läkemedel sträcker sig tillbaka till 1950-talet, fick intresset för mikrodoser en rejäl uppryckning i och med publiceringen av Dr. James Fadimans bok The Psykedelisk Utforskarguide: Safe, Therapeutic, and Sacred Journeys 2011.

Dr Fadimans bok utforskar mikrodosering som en subkultur av psykedeliskt bruk. Medan ett antal inhemska kulturer, liksom moderna yrkesverksamma, har använt mikrodosering som ett sätt att frigöra en mängd fördelar, introducerade Dr Fadimans bok formellt termen "mikrodosering" i den psykedeliska huvudfåran.

Men Dr. Fadimans bok bidrog inte bara med en del terminologi; den väckte nyfikenhet och fantasi hos miljontals människor som fascinerades av rapporter från erfarna mikrodoserare. Den gav också en mängd praktisk information för alla som ville prova, och mycket av denna information har integrerats i den här kursen.

Dr Fadimans pågående forskning om mikrodosering är en av de få moderna studierna om effekterna av mikrodosering specifikt (de flesta andra studier handlar om större doser för specifika terapeutiska resultat).

Efter publiceringen av The Psychedelic Explorer's Guide kom nästa stora ökning av allmänhetens medvetenhet om mikrodoser från en podcastintervju som Fadiman gjorde med Tim Ferriss i mars 2015.

Ferriss, som blev känd efter att ha skrivit bestsellern "The Four Hour Work Week", har en enorm publik av personer som är intresserade av entreprenörskap, "biohacking", självförsök, psykologi, andlighet och en rad andra ämnen som skulle kunna göra dem intresserade av fördelarna med mikrodosering.

Hans podcastintervju med Dr. Fadiman sprängde de centrala budskapen om mikrodosering som finns i The Psychedelic Explorer's Guide från en tillräckligt högljudd tvålbox för att avsevärt öka den grundläggande medvetenheten om konceptet.

Strax efter att Ferriss podcast hade sänts började lyssnarna till Ferriss podcast inte bara experimentera med mikrodoser på egen hand, utan de diskuterade det och delade sin nyfikenhet med sina egna personliga nätverk. Följaktligen började journalister skriva artiklar om mikrodosering, vilket ledde till ännu större medvetenhet och intresse.

Den senaste källan till intresse för mikrodosering kom från Ayelet Waldmans bok "A Really Good Day": How Microdosing Made a Mega Difference in my Mood, My Marriage, and My Life", som publicerades i februari 2016.

Waldmans bok diskuterar hennes 30-dagars protokoll med mikrodoser av LSD för att hantera en mängd psykologiska symptom som främst orsakades av hormonella förändringar i samband med klimakteriet.

Före mikrodosen hade Waldmans humörsvängningar blivit så allvarliga att hennes äktenskap och förhållande till sina barn var i fara.

Efteråt sa hon i en intervju med The Third Wave: "Den här månaden förändrade mitt liv och jag är ledsen varje dag över att jag inte kan fortsätta att göra det lagligt."

Nu har tiotusentals människor runt om i världen börjat använda mikrodoser - oavsett om det är för att behandla psykiska problem, öka kreativiteten eller ge entreprenörer nya riktningar.

VETENSKAPEN OM MICRODOSERING AV PSILOCYBIN MUSHROOMER /Buy Psilocybin Online

02Även om psykedeliska substanser har varit olagliga och förbjudna att studera i de allra flesta länder fram till de senaste åren, har många av världens främsta experter gjort otroliga framsteg genom att fortsätta med forskning som påbörjades på 1950- och 60-talen.

Även om nästan ingen forskning har gjorts om mikrodoser specifikt, vet vi något om vad stora doser psykedeliska läkemedel gör med hjärnan.

Mycket av det vi vet om hur psykedeliska läkemedel fungerar handlar om serotonin, en kemikalie som håller hjärnan igång. Det är en av de viktigaste neurotransmittorerna i hjärnan och påverkar nästan allt vi gör, från hur vi känner oss till hur vi bearbetar information.

Klassiska psykedeliska ämnen som LSD och psilocybin har en liknande struktur som serotonin och fungerar längs en liknande väg...

Många antidepressiva läkemedel (så kallade selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI) försöker göra serotonin rikligare i hjärnan för att få dig att må bättre.

Psykedeliska medel fungerar mer direkt genom att efterlikna serotonin. Detta innebär att en av deras viktigaste effekter är att stimulera en serotoninreceptor i den prefrontala hjärnbarken som kallas 5-HT2A.

Stimuleringen av 5-HT2A-receptorn leder till två mycket viktiga resultat:

 • Produktionen av "Brain-Derived Neurotrophic Factor" (BDNF). BDNF är "som Miracle-Gro för din hjärna". Den stimulerar tillväxt, förbindelser och aktivitet." [1]
 • Den ökade överföringen av "glutamat". Glutamat är den neurotransmittor som är mest ansvarig för hjärnfunktioner som kognition, inlärning och minne. [2]

Glutamat och BDNF fungerar tillsammans på sätt som vi fortfarande inte förstår, men det har blivit tydligt att mer av båda leder till många av de fördelar som vi alla söker från mikrodoser. [3]

En annan sak som psykedeliska läkemedel gör är att de får delar av hjärnan som vanligtvis inte kommunicerar med varandra att kommunicera med varandra!

Psykedeliska läkemedel gör det möjligt att skapa dessa unika kopplingar genom att dämpa aktiviteten i en ofta överanvänd del av vår hjärna som kallas "Default Mode Network" (DMN). [4]

Default Mode Network är ett område i hjärnan som används för en rad olika mentala aktiviteter, inklusive dagdrömmar, självreflektion och tankar om det förflutna och framtiden. Vissa studier tyder på att depression är kopplad till ett överaktivt DMN. [5] Det är möjligt att ett mycket aktivt DMN gör att vi grubblar, överanalyserar oss själva och lämnar det nuvarande ögonblicket för att ständigt ifrågasätta det förflutna och framtiden.

Detta förklarar varför dessa ämnen kan användas för att bekämpa depression och ångest, och leder också till insikter och kreativa perspektiv som annars är otillgängliga för oss.

FLOW STATES (FLÖDESSTATER)

Vi har alla någon gång i livet upplevt ett flowtillstånd. Surfaren som utan ansträngning rider på en stor våg, terapeuten som är perfekt i synk med sin klient, säljaren som arbetar i rummet i en upplevelse utanför kroppen... alla är exempel på människor som presterar som bäst när de är i flow.

Enkelt uttryckt är flow verkligen en av de stora upplevelserna av att vara människa.

Vi har inga specifika, icke anekdotiska bevis för att mikrodoser av psykedeliska ämnen kan framkalla flowtillstånd - men vi vet att måttliga doser kan förändra hjärnans funktion på ett sätt som är mycket likt det som ses i flowtillstånd.

Studier visar att måttliga doser av psykedeliska läkemedel leder till att hjärnvågorna övergår till alfaoscillation, vilket också ses vid övergången till ett flowtillstånd. [6]

Psykedeliska medel imiterar neurotransmittorn serotonin när de kommer in i hjärnan - och vi vet att serotonin finns i högre nivåer i flowtillstånd. På samma sätt ökar psykedeliska medel dopaminnivåerna i hjärnan, [7] en annan neurotransmittor som finns i högre nivåer i flödestillstånd.

Kanske viktigast av allt är att psykedelikers förmåga att dämpa DMN kan göra det möjligt för våra hjärnor att skapa unika kopplingar mellan områden som vanligtvis inte kommunicerar med varandra. [4] Detta är avgörande för att flödestillstånd ska kunna uppstå.

Eftersom vi vet att måttliga doser av psykedeliska ämnen kan ge liknande effekter som ett flowtillstånd i hjärnan, verkar det troligt att en regelbunden mikrodosering kommer att börja förflytta vårt medvetande i riktning mot flow.

HUR MIKRODOSERAR MAN PSILOCYBIN SVAMPAR?

03Mikrodosering är att ta "subperceptuella" doser av psykedeliska ämnen, vilket innebär att dosnivån inte är tillräckligt hög för att orsaka betydande avvikelser från verkligheten.

Helst ska en mikrodos inte orsaka någon betydande förändring av humör, sinnesstämning eller tankesätt. Effekten är i stället subtil men närvarande.

Att förbereda psilocybinsvampar för mikrodosering innebär fler steg än LSD, men är ändå enkelt!

Färska och torkade psilocybin svampar innehåller olika mängder psilocybin. Inte bara det, utan även olika stammar av svamp har olika psilocybininnehåll. Till och med olika delar av svampen innehåller olika mängder psilocybin!

Därför rekommenderar vi att du torkar en omgång psilocybin svampar, maler dem till ett pulver och mäter ut cirka 0,1 g pulver som en mikrodos. Du kan sedan justera mängden i enlighet med detta efter ditt första försök.

Läs vår fullständiga guide om hur du förbereder psilocybinsvampar för mikrodosering!

VILKET SCHEMA SKA JAG FÖLJA?

Dr James Fadiman, författare till Psychedelic Explorer's Guide, rekommenderar att man tar en mikrodos en gång var tredje dag.

Ta en mikrodos dag 1. Ta sedan INTE en mikrodos dag 2 eller dag 3.

Ta sedan ytterligare en mikrodos på dag 4.

Observera effekterna under hela processen genom att föra anteckningar i en dagbok varje dag.

Fortsätt med mikrodosering två gånger i veckan i flera veckor. Gör anteckningar under hela processen om både kortsiktiga effekter i ögonblicket och långsiktiga förändringar i ditt humör, din energi och ditt sociala beteende.

Följ din vanliga rutin när du mikrodoserar. Du bör inte ändra det du gör. Syftet är att förbättra din vardag genom att integrera mikrodoser i din rutin.

När du provar mikrodosering för första gången bör du ta en dag ledigt från arbete och sociala åtaganden. Det ger dig en chans att observera och märka eventuella ovanliga effekter innan du mikrodoserar i en mer offentlig situation.

Var uppmärksam på att observera effekterna av mikrodosering under de två dagarna mellan mikrodoseringarna. Många människor upplever ökade känslor av flow, kreativitet och energi dagen efter mikrodosen, liksom dagen efter mikrodosen.

Det är inte rekommenderat att mikrodosera psilocybin svamp varje dag. Psykedeliska ämnen som psilocybin skapar en tolerans, även med mikrodoser, så du kan se minskande resultat efter några dagar. Det är därför Dr Fadiman föreslog att man skulle lämna ett par dagar mellan varje dos.

Oro för din hälsa är ett annat skäl att undvika mikrodoser varje dag. Det finns en potentiell hjärtrisk att ta för många psykedeliska läkemedel under en längre tid. Även om vi inte vet hur detta översätts när det gäller mikrodosering, är det förmodligen bäst att vara försiktig och undvika att mikrodosera för ofta eller under längre tid än några månader i taget.

En annan nackdel med att mikrodosera varje dag är att normalisera en mycket potent substans. Man kan jämföra det med användningen av kaffe för produktivitetsändamål. När du dricker kaffe varje dag måste du med tiden öka dosen för att få samma effekt. En kopp kaffe blir till två, tre eller fyra koppar kaffe inom 2-3 månader.

Det är bäst att utnyttja mikrodosering som en tillfällig fördel, snarare än som en konsekvent go-to som kaffe.

För en omfattande guide om hur du kommer igång med mikrodosering och skapar ett protokoll som får ut det mesta av din erfarenhet, anmäl dig till vår Kurs i mikrodosering nu!

MIKRODOSERING RETREATS

För människor som är nya med psykedeliska läkemedel kan till och med mikrodosering vara ett skrämmande begrepp. Men retreater är ett spännande alternativ för dem som vill introduceras till psykedeliska ämnen omgiven av experter i en guidad, personlig miljö.

The Syntesen reträtt i Amsterdam har utformats av experter på mikrodosering och är utformad för att ge varje deltagare en perfekt introduktion till psykedeliska droger.

Kurerade retreater för mikrodoser kan vara ett alternativ för människor som vill börja sin resa med mikrodoser, och kan vara det bästa sättet att översätta den psykedeliska upplevelsen till lärdomar för att leva ett bättre liv.

FÖRDELAR OCH RISKER Köp Psilocybin online

Köp Psilocybin online . 04Även om det är en förenklad beskrivning, har människor i allmänhet två olika anledningar till att ta mikrodoser: för att minska frekvensen och intensiteten av oönskade mentala tillstånd eller för att förbättra frekvensen och intensiteten av önskvärda mentala tillstånd.

1: Att minska frekvensen och intensiteten av oönskade tillstånd som orsakas av olika former av "psykisk sjukdom", inklusive:

 • Depression
 • Ångest (t.ex. generaliserad eller social)
 • ADD/ADHD
 • Humörstörningar
 • PTSD
 • Beroende

2: Att öka frekvensen och intensiteten av önskvärda tillstånd/resultat:

 • Kreativitet
 • Energi
 • Flödestillstånd
 • Produktivitet/fokus
 • Förbättrade relationer/ökad empati
 • Idrottssamordning
 • Utveckling av ledarskapet

OÖNSKADE TILLSTÅND

Köp Psilocybin Online ,Vi är inte förtjusta i termen "psykisk sjukdom" eftersom den patologiserar vad som ofta är en del av en naturlig utveckling mot ett mer sammanhängande, aktualiserat jag.

Men för dem som kämpar med depression, ångest, PTSD, ADD/ADHD, humörstörningar och/eller missbruk (för att nämna några) kan mikrodosering skapa ett antal positiva förändringar.

Klinisk forskning har visat att större doser av psykedeliska läkemedel är effektiva vid behandling av depression, ångest och missbruk. Anekdotiska bevis stöder idén att en regelbunden mikrodosering också kan ha helande fördelar för personer som lider av olika psykiska sjukdomar:

Hälsofördelar med psilocybin

1) Psilocybin hjälper till att behandla humörstörningar

shutterstock_345397208

Nyligen utvärderade forskare Psilocybinets terapeutiska potential för humörstörningar (RR).

En måttlig dos Psilocybin kan markant minska depressiva symtom hos män och kvinnor med svår depression (R).

I en annan studie förbättrade det signifikant humör och minskad ångest hos patienter med cancer i avancerat skede (R).Köp Psilocybin online

Hos friska frivilliga försökspersoner har Psilocybin förbättrar humöret av minska reaktiviteten i amygdala, en region i hjärnan som huvudsakligen är involverad i behandling av positivt humör (R).

2) Psilocybin förbättrar symptomen på tvångssyndrom

Tvångssyndrom (OCD) är en psykisk sjukdom som kännetecknas av upprepade tvångstankar och tvångstankar (R).

En måttlig dos av Psilocybin hos personer med OCD hjälper lindra symtom på OCD (R).

Det minskar också symtom kopplade till OCD hos möss (R).

3) Köp Psilocybin online Psilocybin kan hjälpa till att behandla missbrukssjukdomar

shutterstock_439442224

Köp Psilocybin online Psilocybin är ett nytt terapeutiskt alternativ för behandling av Missbrukssjukdomar, dvs. drogberoende och alkohol. (R).

Aktuella forskningsdata om rökning tyder på att läkemedlet är effektiva i kampen mot rökning. Hos tobaksrökare kan detta ämne ha en anmärkningsvärda effekter på rökavvänjning utan att orsaka biverkningar (R).

SimBuy Psilocybin Online ilarly, det kan också vara användbart i behandling av alkoholberoende (R).

 

 

Dosering

25mg

Paketets storlek

30 tabletter, 60 tabletter, 90 tabletter, 120 tabletter, 180 tabletter, 360 tabletter

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.

Varukorg
sv_SESvenska
Köp Psilocybin onlineKöp Psilocybin online
$14.00 - $128.00Välj alternativ
Rulla till toppen

Kundrecensioner

BuyPrescriptionz

Kundrecensioner

Amber 07/10/2020

TrustPilot
Jag älskar er produkt och kundservice!
Jag använde den på mina tummar. Fungerade bra!!!

Daniel 06/19/2020

TrustPilot
Tack för att du skickade beställningen så snabbt. Kommer att beställa igen!

Welda 05/11/2020

TrustPilot
Jag gillar verkligen den här produkten! Jag är så glad att en vän berättade om den!

Kathy 06/14/2020

TrustPilot
Jag är mycket nöjd. Jag kommer att fortsätta att köpa och använda den.
Bra produkt till ett rättvist pris!

Daniel 05-07-2020

TrustPilot
Bra produkt, mycket bra service, snabb leverans.
Jag kommer att vara en långvarig kund,
Jag har länge lidit av en kronisk sjukdom..
Det hjälper mig verkligen 😊
Tack.
Daniel