Oxycodon online kopen

$75.00 - $700.00

Fast & Secure Shipping Available

Oxycodon, verkocht onder merknamen als Percocet en OxyContin en vele andere, is een opioïde geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de verlichting van matige tot ernstige pijn.

COMPRAR OXICODONA 30MG

WAARSCHUWING

Kopen Oxycodone Online, Oxycodon heeft een risico voor misbruik en verslaving, wat kan leiden tot overdosis en de dood. Oxycodon kan ook ernstige, mogelijk fatale, ademhalingsproblemen veroorzaken. Om uw risico te verlagen, moet uw arts u de kleinste dosis oxycodon laten nemen die werkt, en deze zo kort mogelijk innemen. Zie ook Hoe te gebruiken sectie voor meer informatie over verslaving.Het risico voor ernstige ademhalingsproblemen is hoger wanneer u begint met deze medicatie en na een dosisverhoging, of als u de verkeerde dosis/sterkte neemt. Het nemen van deze medicatie met alcohol of andere drugs die slaperigheid of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken, kan zeer ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder de dood. Ook kunnen andere medicijnen de verwijdering van oxycodon uit uw lichaam beïnvloeden, wat de werking van oxycodon kan beïnvloeden. Zorg ervoor dat u weet hoe u oxycodon moet innemen en welke andere geneesmiddelen u niet samen met oxycodon moet innemen. Zie ook rubriek Interacties tussen geneesmiddelen. Zoek onmiddellijk medische hulp als een van deze zeer ernstige bijwerkingen optreedt: langzame/slappe ademhaling, ongewone lichtheid in het hoofd, ernstige slaperigheid/duizeligheid, moeite met wakker worden.Bewaar dit geneesmiddel op een veilige plaats om diefstal, misbruik of verkeerd gebruik te voorkomen. Als iemand dit geneesmiddel per ongeluk inslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.Voordat u dit geneesmiddel gebruikt, moeten vrouwen in de vruchtbare leeftijd met hun arts(en) praten over de risico's en voordelen. Vertel uw arts als u zwanger bent of als u van plan bent zwanger te worden. Tijdens de zwangerschap moet deze medicatie alleen worden gebruikt als het duidelijk nodig is. Het kan het risico op geboorteafwijkingen licht verhogen bij gebruik tijdens de eerste twee maanden van de zwangerschap. Ook langdurig gebruik of gebruik in hoge doses in de buurt van de verwachte bevallingsdatum kan schadelijk zijn voor de ongeboren baby. Om het risico te verminderen, neemt u de kleinste effectieve dosis gedurende de kortst mogelijke tijd. Baby's van moeders die dit middel langdurig gebruiken, kunnen ernstige (mogelijk fatale) ontwenningsverschijnselen krijgen. Vertel het de arts onmiddellijk als u symptomen bij uw pasgeboren baby opmerkt, zoals huilen dat niet stopt, langzame/slappe ademhaling, prikkelbaarheid, schudden, braken, diarree, slechte voeding of moeite met aankomen.

GEBRUIK

Dieses Medikament wird verwendet, um mittelschwere bis starke Schmerzen zu lindern. Oxycodon gehört zu einer Klasse von Arzneimitteln, die als Opioid-(narkotische) Analgetika bekannt sind. Es wirkt im Gehirn, um zu verändern, wie sich Ihr Körper anfühlt und auf Schmerzen reagiert.

HOE TE GEBRUIKEN

Lees de door uw apotheker verstrekte medicatiegids voordat u oxycodon gaat gebruiken en elke keer dat u een navulling krijgt. Als u vragen heeft, stel ze dan aan uw arts of apotheker.Neem dit geneesmiddel via de mond in zoals voorgeschreven door uw arts. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Als u misselijk bent, kan het helpen om dit geneesmiddel met voedsel in te nemen. Vraag uw arts of apotheker naar andere manieren om misselijkheid te verminderen (zoals 1 tot 2 uur liggen met zo min mogelijk hoofdbewegingen).Als u de vloeibare vorm van dit geneesmiddel gebruikt, meet u de dosis zorgvuldig af met een speciaal meetapparaat/lepel. Gebruik geen huishoudlepel, want dan krijgt u mogelijk niet de juiste dosis. Vraag uw arts of apotheker als u niet zeker weet hoe u de dosis moet controleren of meten.De dosering is gebaseerd op uw medische toestand en reactie op de behandeling. Verhoog uw dosis niet, neem de medicatie niet vaker in of neem ze niet langer in dan voorgeschreven. Pijnstillers werken het best als ze worden gebruikt bij de eerste tekenen van pijn. Als u wacht tot de pijn verergerd is, werkt de medicatie mogelijk minder goed.Als u aanhoudende pijn heeft (zoals door kanker), kan uw arts u opdragen ook langwerkende opioïde medicijnen te gebruiken. In dat geval kan deze medicatie alleen worden gebruikt voor plotselinge (doorbraak)pijn als dat nodig is. Andere pijnstillers (zoals acetaminofen, ibuprofen) kunnen ook samen met deze medicatie worden voorgeschreven. Vraag uw arts of apotheker over het veilig gebruik van oxycodon met andere geneesmiddelen.Deze medicatie kan ontwenningsreacties veroorzaken, vooral als het regelmatig voor een lange tijd of in hoge doses is gebruikt. In dergelijke gevallen kunnen ontwenningsverschijnselen (zoals rusteloosheid, tranende ogen, loopneus, misselijkheid, zweten, spierpijn) optreden als u plotseling stopt met het gebruik van deze medicatie. Om ontwenningsreacties te voorkomen, kan uw arts uw dosis geleidelijk verminderen. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie, en meld eventuele ontwenningsreacties meteen.Wanneer dit geneesmiddel lange tijd wordt gebruikt, kan het minder goed werken. Praat met uw arts als deze medicatie niet meer goed werkt.Hoewel het veel mensen helpt, kan deze medicatie soms verslaving veroorzaken. Dit risico kan groter zijn als u een stoornis in het gebruik van middelen heeft (zoals overmatig gebruik van of verslaving aan drugs/alcohol). Neem deze medicatie precies zoals voorgeschreven om het risico op verslaving te verlagen. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie.Vertel het uw arts als uw pijn aanhoudt of verergert.

VOORZORGSMAATREGELEN

Vertel uw arts of apotheker, voordat u oxycodon inneemt, of u allergisch bent voor oxycodon; of voor andere opioïde pijnstillers (zoals oxymorphone); of als u andere allergieën heeft. Dit middel kan inactieve bestanddelen bevatten die allergische reacties of andere problemen kunnen veroorzaken. Praat met uw apotheker voor meer informatie. Vertel uw arts of apotheker voor het gebruik van dit geneesmiddel uw medische geschiedenis, in het bijzonder van: hersenaandoeningen (zoals hoofdletsel, tumor, toevallen), ademhalingsproblemen (zoals astma, slaapapneu, chronische obstructieve longziekte-COPD), nierziekte, leverziekte, mentale/stemmingsstoornissen (zoals verwardheid, depressie), persoonlijke of familiegeschiedenis van een stoornis in het gebruik van middelen (zoals overmatig gebruik van of verslaving aan drugs/alcohol), maag/darmproblemen (zoals verstopping, constipatie, diarree door infectie, paralytische ileus), problemen met plassen (zoals door een vergrote prostaat), galblaasziekte, ziekte van de alvleesklier (pancreatitis). Dit geneesmiddel kan u duizelig of slaperig maken. Alcohol of marihuana kunnen u duizeliger of slaperiger maken. Ga niet rijden, gebruik geen machines of doe niets waarvoor u alert moet zijn totdat u het veilig kunt doen. Vermijd alcoholische dranken. Praat met uw arts als u marihuana gebruikt.Vertel uw arts of tandarts vóór de operatie over alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept, geneesmiddelen zonder recept en kruidenproducten).Vloeibare producten kunnen suiker, aspartaam en/of alcohol bevatten. Voorzichtigheid is geboden als u diabetes, alcoholverslaving, leverziekte, fenylketonurie (PKU) of een andere aandoening heeft waardoor u deze stoffen in uw dieet moet beperken/vermijden. Vraag uw arts of apotheker over veilig gebruik van dit middel.Oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van dit middel, met name verwarring, duizeligheid, slaperigheid en trage/slappe ademhaling.Tijdens de zwangerschap mag dit middel alleen worden gebruikt als het duidelijk nodig is. Het kan schadelijk zijn voor een ongeboren baby. Bespreek de risico's en voordelen met uw arts. (Zie ook rubriek Waarschuwing.)Dit geneesmiddel gaat over in de moedermelk en kan ongewenste effecten hebben op een zogende zuigeling. Vertel het uw arts onmiddellijk als uw baby ongewoon slaperig wordt, moeite heeft met eten of moeite heeft met ademen. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

INTERACTIES TUSSEN GENEESMIDDELEN

Zie ook rubriek Waarschuwing.Geneesmiddeleninteracties kunnen de werking van uw medicijnen veranderen of het risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Dit document bevat niet alle mogelijke interacties tussen geneesmiddelen. Houd een lijst bij van alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept of zonder recept en kruidenproducten) en deel deze met uw arts en apotheker. Begin, stop of verander de dosering van geneesmiddelen niet zonder toestemming van uw arts.Enkele producten die een wisselwerking met dit geneesmiddel kunnen hebben zijn: bepaalde pijnmedicijnen (gemengde opioïde agonisten/antagonisten zoals pentazocine, nalbuphine, butorfanol), naltrexon.Het risico op ernstige bijwerkingen (zoals trage/slappe ademhaling, ernstige slaperigheid/duizeligheid) kan toenemen als dit geneesmiddel wordt ingenomen met andere producten die ook slaperigheid of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Vertel uw arts of apotheker als u andere producten gebruikt, zoals andere opioïde pijn- of hoestmiddelen (zoals codeïne, hydrocodon), alcohol, marihuana, slaap- of angstmiddelen (zoals alprazolam, lorazepam, zolpidem), spierverslappers (zoals carisoprodol, cyclobenzaprine), of antihistaminica (zoals cetirizine, diphenhydramine). Controleer de etiketten van al uw geneesmiddelen (zoals allergie- of hoestmiddelen), omdat ze ingrediënten kunnen bevatten die slaperigheid veroorzaken. Vraag uw apotheker over het veilig gebruik van die producten.Andere medicijnen kunnen de verwijdering van oxycodon uit uw lichaam beïnvloeden, wat de werking van oxycodon kan beïnvloeden. Voorbeelden zijn azol-antischimmelmiddelen (zoals ketoconazol), macrolide antibiotica (zoals erytromycine), HIV-medicijnen (zoals ritonavir), rifamycines (zoals rifabutine, rifampine), bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt om aanvallen te behandelen (zoals carbamazepine, fenytoïne), onder andere.Deze medicatie kan bepaalde laboratoriumtests verstoren (waaronder amylase/lipasespiegels), wat mogelijk verkeerde testresultaten veroorzaakt. Zorg ervoor dat het laboratoriumpersoneel en al uw artsen weten dat u dit geneesmiddel gebruikt.

NEVENEFFECTEN

Interacties tussen geneesmiddelen kunnen de werking van geneesmiddelen veranderen of het risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Dit document bevat niet alle mogelijke interacties tussen geneesmiddelen. Houd een lijst bij van alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept en zonder recept en kruidenproducten) en deel deze met uw arts en apotheker. Sommige producten die een wisselwerking met dit middel kunnen hebben zijn: bepaalde pijnmedicijnen (gemengde opioïde agonisten/antagonisten, zoals pentazocine, nalbuphine, butorfanol), naltrexon.Het risico op ernstige bijwerkingen (zoals trage/schrale ademhaling, ernstige slaperigheid/duizeligheid) kan toenemen als dit middel wordt ingenomen met andere producten die slaperigheid of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Vertel het uw arts of apotheker als u andere producten gebruikt, zoals andere opioïde pijnstillers of hoestmiddelen (zoals codeïne, hydrocodon), alcohol, marihuana, slaap- of angstmiddelen (zoals alprazolam, lorazepam, zolpidem), spierverslappers (zoals carisoprodol, cyclobenzaprine) of antihistaminica (zoals cetirizine, diphenhydramine). Controleer het etiket van alle medicijnen (zoals die tegen allergieën of tegen hoest en verkoudheid), omdat ze ingrediënten kunnen bevatten die slaperigheid veroorzaken. Andere geneesmiddelen kunnen de eliminatie van oxycodon uit het lichaam en daarmee de werking ervan beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn azol-antischimmelmiddelen (zoals ketoconazol), macrolide antibiotica (zoals erytromycine), HIV-medicijnen (zoals ritonavir), rifamycines (zoals rifabutine, rifampine), sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om epileptische aanvallen te behandelen (zoals carbamazepine, fenytoïne) en andere. Dit geneesmiddel kan interfereren met sommige laboratoriumtests (waaronder amylase/lipase niveaus), wat mogelijk foutieve resultaten veroorzaakt. Zorg ervoor dat het laboratoriumpersoneel en alle artsen ervan op de hoogte zijn dat u dit geneesmiddel gebruikt.

GEMISTE DOSIS

Als u dit geneesmiddel volgens een regelmatig schema inneemt en een dosis mist, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Als het bijna het tijdstip van de volgende dosis is, sla dan de gemiste dosis over en hervat uw gebruikelijke doseringsschema. Verdubbel de dosis niet om deze in te halen.
OVERDOSE
Als iemand een overdosis heeft genomen en ernstige symptomen heeft, zoals flauwvallen of ademhalingsproblemen, geef hem dan naloxon als dat beschikbaar is en bel daarna 911. Als de persoon wakker is en geen symptomen heeft, bel dan onmiddellijk een antigifcentrum. Inwoners van de VS kunnen hun plaatselijke antigifcentrum bellen op 1-800-222-1222. Inwoners van Canada kunnen een provinciaal antigifcentrum bellen. Symptomen van een overdosis kunnen zijn: trage/slappe ademhaling, trage hartslag, coma.

NOTES

Deel deze medicatie niet met anderen. Dat is tegen de wet. Deze medicatie is alleen voorgeschreven voor uw huidige aandoening. Gebruik het later niet voor een andere aandoening, tenzij uw arts u dat opdraagt. In dat geval kan een andere medicatie nodig zijn. Vraag uw arts of apotheker of u naloxon beschikbaar moet hebben voor de behandeling van een overdosis opioïden. Leer uw familie of huisgenoten over de tekenen van een overdosis opioïden en hoe deze te behandelen.

 

Dosering

20mg

Pakketgrootte

30 tabletten, 60 tabletten, 90 tabletten, 120 tabletten, 180 tabletten, 360 tabletten

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Winkelwagen
nl_NLNederlands
Oxycodon online kopenOxycodon online kopen
$75.00 - $700.00Opties selecteren
Scroll naar boven

Beoordelingen van klanten

BuyPrescriptionz

Beoordelingen van klanten

Amber 07/10/2020

TrustPilot
Ik hou van jullie product en klantenservice!
Ik gebruikte het op mijn duimen. Werkte goed!!

Daniel 06/19/2020

TrustPilot
Bedankt dat u de bestelling zo snel hebt verzonden. Zal opnieuw bestellen!

Welda 05/11/2020

TrustPilot
Ik hou echt van dit product! Ik ben zo blij dat een vriendin me erover verteld heeft!

Kathy 06/14/2020

TrustPilot
Ik ben zeer tevreden. Ik zal dit blijven kopen en gebruiken.
Geweldig product voor een eerlijke prijs!

Daniel 05-07-2020

TrustPilot
Geweldig product, zeer goede service, snelle verzending.
Ik zal een lange tijd klant blijven,
Ik lijd al heel lang aan een croncische ziekte...
Het helpt me echt 😊
Dank u.
Daniel