Koupit oxykodon online

$75.00 - $700.00

Fast & Secure Shipping Available

Oxykodon, prodávaný mimo jiné pod značkami Percocet a OxyContin, je opioidní lék, který se používá k úlevě od středně silné až silné bolesti.

KOUPIT OXYCODONE 30MG

VAROVÁNÍ

Koupit Oxykodon Online ,Oxykodon představuje riziko zneužití a závislosti, což může vést k předávkování a smrti. Oxykodon může také způsobit závažné, případně smrtelné, dýchací problémy. Aby se riziko snížilo, měl by Vám lékař naordinovat užívání nejmenší účinné dávky oxykodonu a její užívání po co nejkratší dobu. Další informace o závislosti naleznete také v části Jak se přípravek užívá Riziko závažných problémů s dýcháním je vyšší, když začínáte užívat tento přípravek a po zvýšení dávky nebo pokud užíváte nesprávnou dávku/sílu. Užívání tohoto léku s alkoholem nebo jinými léky, které mohou způsobit ospalost nebo problémy s dýcháním, může způsobit velmi závažné nežádoucí účinky, včetně smrti. Také jiné léky mohou ovlivnit odstraňování oxykodonu z Vašeho těla, což může mít vliv na to, jak oxykodon působí. Ujistěte se, že víte, jak oxykodon užívat a jakým dalším lékům byste se měli vyhnout, pokud je s ním užíváte. Viz také část Lékové interakce. Pokud se vyskytne některý z těchto velmi závažných nežádoucích účinků, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc: zpomalené/pomalé dýchání, neobvyklá závrať, silná ospalost/závrať, potíže s probuzením. tento léčivý přípravek uchovávejte na bezpečném místě, abyste zabránili jeho odcizení, zneužití nebo zneužití. Pokud někdo tento lék náhodně spolkne, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. ženy ve fertilním věku by se měly před použitím tohoto léku poradit se svým lékařem (lékaři) o rizicích a přínosech. Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo pokud plánujete otěhotnět. Během těhotenství by se tento lék měl používat pouze v případě, že je to jednoznačně nutné. Může mírně zvýšit riziko vrozených vad, pokud je užíván během prvních dvou měsíců těhotenství. Také jeho dlouhodobé užívání nebo užívání vysokých dávek v blízkosti očekávaného termínu porodu může poškodit nenarozené dítě. Chcete-li snížit riziko, užívejte nejmenší účinnou dávku po co nejkratší dobu. U dětí narozených matkám, které tento lék užívají dlouhodobě, se mohou objevit závažné (případně smrtelné) abstinenční příznaky. Pokud u svého novorozeného dítěte zpozorujete jakékoli příznaky, jako je nepřestávající pláč, pomalé/plytké dýchání, podrážděnost, třes, zvracení, průjem, špatné krmení nebo potíže s přibýváním na váze, ihned o tom informujte lékaře.

POUŽITÍ

Tento lék se používá k úlevě od středně silné až silné bolesti. Oxykodon patří do skupiny léků známých jako opioidní (narkotická) analgetika. Působí v mozku tak, že mění způsob, jakým Vaše tělo cítí a reaguje na bolest.

JAK POUŽÍVAT

Než začnete oxykodon užívat a při každém doplnění léku si přečtěte Lékovou příručku, kterou vám poskytne váš lékárník. Máte-li jakékoli dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. tento lék užívejte ústy podle pokynů svého lékaře. Tento lék můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Pokud máte nevolnost, může Vám pomoci užívat tento lék s jídlem. Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka na další způsoby snížení nevolnosti (např. ležení po dobu 1 až 2 hodin s co nejmenším pohybem hlavy). pokud užíváte tekutou formu tohoto léku, pečlivě odměřte dávku pomocí speciální odměrky/lžičky. Nepoužívejte domácí lžičku, protože byste nemuseli dostat správnou dávku. Pokud si nejste jisti, jak dávku zkontrolovat nebo odměřit, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. dávkování je založeno na Vašem zdravotním stavu a reakci na léčbu. Nezvyšujte dávku, neužívejte lék častěji ani jej neužívejte delší dobu, než je předepsáno. Léky řádně ukončete, jakmile je to předepsáno. léky proti bolesti fungují nejlépe, pokud jsou užívány při prvních příznacích bolesti. Pokud budete čekat, až se bolest zhorší, léky nemusí fungovat tak dobře. pokud máte trvalé bolesti (např. v důsledku rakoviny), může vám lékař nařídit, abyste užívali také dlouhodobě působící opioidní léky. V takovém případě může být tento lék používán při náhlé (průlomové) bolesti pouze podle potřeby. Spolu s tímto lékem mohou být předepsány i jiné léky proti bolesti (např. paracetamol, ibuprofen). O bezpečném užívání oxykodonu s jinými léky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. tento lék může způsobit abstinenční reakce, zejména pokud byl užíván pravidelně po dlouhou dobu nebo ve vysokých dávkách. V takových případech se mohou objevit abstinenční příznaky (např. neklid, slzení očí, rýma, nevolnost, pocení, bolesti svalů), pokud náhle přestanete tento lék užívat. Aby se předešlo abstinenčním reakcím, může Vám lékař dávku postupně snižovat. Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka na další podrobnosti a ihned nahlaste případné abstinenční reakce. když je tento lék používán po dlouhou dobu, nemusí působit tak dobře. Pokud tento lék přestane dobře účinkovat, poraďte se se svým lékařem. ačkoli tento lék mnoha lidem pomáhá, může někdy způsobit závislost. Toto riziko může být vyšší, pokud máte poruchu užívání návykových látek (např. nadměrné užívání drog/alkoholu nebo závislost na nich). Tento lék užívejte přesně podle předpisu, abyste snížili riziko vzniku závislosti. Další informace získáte od svého lékaře nebo lékárníka. informujte svého lékaře, pokud Vaše bolest přetrvává nebo se zhoršuje.

PŘEDPISY

Před užitím oxykodonu informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste na něj alergický(á) nebo na jiné opioidní léky proti bolesti (např. oxymorfon) nebo pokud máte jiné alergie. Tento přípravek může obsahovat neúčinné látky, které mohou způsobit alergické reakce nebo jiné problémy. O dalších podrobnostech se poraďte se svým lékárníkem. Před použitím tohoto přípravku sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi svou anamnézu, zejména: poruchách mozku (např. poranění hlavy, nádor, záchvaty), dýchacích potížích (např. astma, spánková apnoe, chronická obstrukční plicní nemoc-COPD), onemocnění ledvin, onemocnění jater, duševních/náladových poruchách (např. zmatenost, deprese), osobní nebo rodinná anamnéza poruch spojených s užíváním návykových látek (např. nadměrné užívání drog/alkoholu nebo závislost na nich), žaludeční/střevní problémy (např. ucpání, zácpa, průjem v důsledku infekce, paralytický ileus), potíže s močením (např. v důsledku zvětšené prostaty), onemocnění žlučníku, onemocnění slinivky břišní (pankreatitida). Tento lék může vyvolat závratě nebo ospalost. Alkohol nebo marihuana Vám mohou způsobit větší závratě nebo ospalost. Neřiďte, nepoužívejte stroje ani nedělejte nic, co vyžaduje bdělost, dokud to nebudete moci bezpečně dělat. Vyhněte se alkoholickým nápojům. Pokud užíváte marihuanu, poraďte se se svým lékařem. před operací informujte svého lékaře nebo zubaře o všech přípravcích, které užíváte (včetně léků na předpis, léků bez předpisu a bylinných přípravků). tekuté přípravky mohou obsahovat cukr, aspartam a/nebo alkohol. Opatrnost se doporučuje, pokud trpíte cukrovkou, závislostí na alkoholu, onemocněním jater, fenylketonurií (PKU) nebo jiným onemocněním, které vyžaduje omezení/vynechání těchto látek ve stravě. O bezpečném užívání tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. starší dospělí mohou být citlivější na nežádoucí účinky tohoto přípravku, zejména na zmatenost, závratě, ospalost a zpomalené/malé dýchání. během těhotenství by se tento přípravek měl užívat pouze v případě, že je to jednoznačně nutné. Může poškodit nenarozené dítě. O rizicích a přínosech se poraďte se svým lékařem. (Viz také bod Upozornění.)Tento lék přechází do mateřského mléka a může mít nežádoucí účinky na kojené dítě. Pokud se u Vašeho dítěte objeví neobvyklá ospalost, potíže s krmením nebo potíže s dýcháním, ihned to sdělte lékaři. Před kojením se poraďte se svým lékařem.

LÉKOVÉ INTERAKCE

Viz také část Upozornění.Lékové interakce mohou změnit způsob, jakým vaše léky fungují, nebo zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků. Tento dokument neobsahuje všechny možné lékové interakce. Veďte si seznam všech přípravků, které užíváte (včetně léků na předpis/bez předpisu a rostlinných přípravků), a sdělte jej svému lékaři a lékárníkovi. Bez souhlasu lékaře nezačínejte, nepřerušujte ani neměňte dávkování žádných léků. některé přípravky, které se mohou vzájemně ovlivňovat s tímto přípravkem, zahrnují: některé léky proti bolesti (smíšené opioidní agonisty/antagonisty, jako je pentazocin, nalbufin, butorfanol), naltrexon. riziko závažných nežádoucích účinků (např. zpomalené/plytké dýchání, silná ospalost/závratě) se může zvýšit, pokud je tento přípravek užíván s jinými přípravky, které mohou rovněž způsobovat ospalost nebo problémy s dýcháním. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte jiné přípravky, např. jiné opioidní léky proti bolesti nebo kašli (např. kodein, hydrokodon), alkohol, marihuanu, léky na spaní nebo úzkost (např. alprazolam, lorazepam, zolpidem), svalová relaxancia (např. karisoprodol, cyklobenzaprin) nebo antihistaminika (např. cetirizin, difenhydramin). Zkontrolujte etikety všech svých léků (např. přípravků proti alergii nebo proti kašli a nachlazení), protože mohou obsahovat složky, které způsobují ospalost. Zeptejte se svého lékárníka, jak tyto přípravky bezpečně používat. jiné léky mohou ovlivnit odstraňování oxykodonu z Vašeho těla, což může ovlivnit, jak oxykodon působí. Příkladem jsou azolová antimykotika (např. ketokonazol), makrolidová antibiotika (např. erytromycin), léky na HIV (např. ritonavir), rifamyciny (např. rifabutin, rifampin), některé léky používané k léčbě záchvatů (např. karbamazepin, fenytoin) a další. tento lék může ovlivňovat některé laboratorní testy (včetně hladiny amylázy/lipázy), což může způsobit falešné výsledky testů. Ujistěte se, že laboratorní personál a všichni Vaši lékaři vědí, že tento lék užíváte.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Lékové interakce mohou změnit fungování léků nebo zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků. Tento dokument neobsahuje všechny možné lékové interakce. Veďte si seznam všech přípravků, které užíváte (včetně léků na předpis i bez předpisu a rostlinných přípravků), a sdělte jej svému lékaři a lékárníkovi. Některé přípravky, které mohou s tímto přípravkem interagovat, jsou: některé léky proti bolesti (smíšené opioidní agonisty/antagonisty, jako je pentazocin, nalbufin, butorfanol), naltrexon Riziko závažných nežádoucích účinků (jako je zpomalené/zkrácené dýchání, silná ospalost/závratě) se může zvýšit, pokud je tento přípravek užíván s jinými přípravky, které mohou způsobovat ospalost nebo problémy s dýcháním. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte jiné přípravky, např. jiné opioidní léky proti bolesti nebo kašli (např. kodein, hydrokodon), alkohol, marihuanu, léky na spaní nebo úzkost (např. alprazolam, lorazepam, zolpidem), svalová relaxancia (např. karisoprodol, cyklobenzaprin) nebo antihistaminika (např. cetirizin, difenhydramin). Zkontrolujte etiketu všech léků (např. na alergii nebo proti kašli a nachlazení), protože mohou obsahovat složky, které způsobují ospalost. Jiné léky mohou ovlivnit vylučování oxykodonu z těla a tím i jeho fungování. Příkladem jsou azolová antimykotika (např. ketokonazol), makrolidová antibiotika (např. erytromycin), léky proti HIV (např. ritonavir), rifamyciny (např. rifabutin, rifampin), některé léky používané k léčbě epileptických záchvatů (např. karbamazepin, fenytoin) a další. Tento lék může interferovat s některými laboratorními testy (včetně hladiny amylázy/lipázy), což může způsobit chybné výsledky. Ujistěte se, že laboratorní personál a všichni lékaři vědí, že tento lék užíváte.

ZMEŠKANÁ DÁVKA

Pokud tento lék užíváte pravidelně a vynecháte dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží čas další dávky, vynechanou dávku vynechejte a pokračujte v obvyklém dávkovacím schématu. Nezdvojujte dávku, abyste ji dohnal(a).
OVERDOSE
Pokud se někdo předávkoval a má závažné příznaky, jako jsou mdloby nebo potíže s dýcháním, podejte mu naloxon, pokud je k dispozici, a poté zavolejte záchrannou službu. Pokud je osoba při vědomí a nemá žádné příznaky, zavolejte ihned toxikologické středisko. Obyvatelé USA mohou volat místní toxikologické centrum na číslo 1-800-222-1222. Obyvatelé Kanady mohou zavolat na toxikologické centrum v dané provincii. Příznaky předávkování mohou zahrnovat: pomalé/plytké dýchání, pomalý srdeční tep, kóma.

NOTES

Nesdílejte tento lék s ostatními. Je to v rozporu se zákonem. Tento lék byl předepsán pouze pro Váš aktuální stav. Nepoužívejte jej později na jiný stav, pokud Vám to neřekne Váš lékař. V takovém případě může být nutný jiný lék. Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, zda máte mít k dispozici naloxon k léčbě předávkování opioidy. Poučte členy své rodiny nebo domácnosti o příznacích předávkování opioidy a o tom, jak je léčit.

 

Dávkování

20 mg

Velikost balení

30 tablet, 60 tablet, 90 tablet, 120 tablet, 180 tablet, 360 tablet

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

Nákupní košík
cs_CZČeština
Koupit oxykodon onlineKoupit oxykodon online
$75.00 - $700.00Vyberte možnosti
Přejít nahoru

Hodnocení zákazníků

BuyPrescriptionz

Hodnocení zákazníků

Amber 07/10/2020

TrustPilot
Milujte svůj produkt a zákaznický servis!
Použil jsem ho na palce. Fungovalo to dobře!!

Daniel 06/19/2020

TrustPilot
Děkujeme za rychlé odeslání objednávky. Objednám znovu!

Welda 05/11/2020

TrustPilot
Tento produkt se mi opravdu líbí! Jsem ráda, že mi o něm řekla kamarádka!

Kathy 06/14/2020

TrustPilot
Jsem spokojen. Budu ho kupovat a používat i nadále.
Skvělý produkt za spravedlivou cenu!

Daniel 05-07-2020

TrustPilot
Skvělý produkt, velmi dobré služby, rychlé dodání.
Budu dlouholetým zákazníkem,
Dlouhodobě trpím croncicovou nemocí..
Opravdu mi to pomáhá 😊
Děkuji
Daniel